Så stärker vi den nära vården

- Centerpartiet vill öka tillgängligheten och närheten till vården. Oavsett om du bor i stad eller på landsbygd ska du ha samma möjligheter till en snabb och bra vårdkontakt, det skriver Gunilla Druve Jansson (C) i flera västsvenska lokaltidningar.

De senaste dagarna har flera lokala dagstidningar i Västra Götalandsregionen publicerat en debattartikel skriven av Gunilla Druve Jansson, ordförande för Centerpartiet Västra Götalandsregionen. Debattartikeln handlar om hur Centerpartiet vill utveckla och stärka den nära vården i regionen och kan läsas nedan:

"Centerpartiet vill öka tillgängligheten och närheten till vården. Oavsett om du bor i stad eller på landsbygd ska du ha samma möjligheter till en snabb och bra vårdkontakt. Det handlar om att människor ska kunna känna en trygghet och veta att hjälp inte är långt borta oavsett tid på dygnet, veckodag eller var du bor.

Tyvärr finns det många som inte har möjligheten att resa till en vårdcentral eller en akut. Många av dessa är äldre eller personer med ett stort vårdbehov. Resan kan vara energikrävande och i vissa fall omöjlig att genomföra. Arbetet med mobila hemsjukvårdsläkare som utgår från vårdcentralen samt specialistsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen är därför oerhört viktiga. På så sätt ska fler kunna få mer avancerad sjukvård i sitt hem.

Många känner också en oro över att inte ha en fast läkarkontakt. Det handlar om att känna trygghet och tillit till personen som sköter om dig när du behöver träffa en läkare. Som patient ska du inte behöva fundera på vilken läkare du kommer träffa denna gång. Då är en fast vårdkontakt på vårdcentralen oerhört viktig för att skapa kontinuitet för patienten.

Valfrihet ger både patient och företagare en möjlighet att välja var vårdcentralen ska ligga och var du som patient vill ha din vårdkontakt. Därför behöver vi vidareutveckla dagens vårdval. Det ska vara enklare att starta upp en vårdcentral genom att få ett mer begränsat uppdrag i början, som succesivt kan utökas under de första etableringsåren. Resultatet blir fler småföretagare som öppnar nya eller tar över befintliga vårdcentraler i alla delar av Västra Götaland.

Centerpartiet kallar det den nära vården. Vård som är nära människan, så att du som patient ska kunna känna trygghet och närhet till din vårdcentral och till en läkare. Centerpartiet vill fokusera på att utveckla den nära vården för att invånarna i hela Västra Götaland ska kunna känna trygghet dygnet runt."

Gunilla

Gunilla Druve Jansson (C) Ordförande Centerpartiet i Västra Götaland