Cecilia Andersson invald i centerpartiets partistyrelse

Cecilia Andersson, Borås, valdes under torsdagen in i Centerpartiets partistyrelse tillsammans med Linda Ylivainio.

Hej Cecilia! Grattis till partistyrelseplatsen! Hur känns det?

– Det känns galet bra!

Valberedningen motiverade valet att föreslå dig med din sjukvårdskompetens. Hur vill du förbättra Centerpartiets politik på området?

– Jag vill fortsätta att utveckla och stärka partiets politik om den nära vården. Vården måste komma närmare människor, både via digitalisering och mobil sjukvård så patienten kan få vård i hemmet. Samtidigt måste vi stärka upp vårdcentralerna med kompetens som kan ta hand om de patienter med psykisk ohälsa.

Sjukvården styrs av region och landsting. Vad är viktigt att tänka på när utvecklar nationell sjukvårdspolitik för att inte frånta makten från den regionala nivån?

– Alla har rätt till en god vård med hög kvalitet oavsett var du bor i landet, men detta kräver samtidigt att lösningarna ser olika ut då förutsättningarna vad gäller avstånd skiljer väldigt mellan olika delar av landet. Behovet hos individen ser också olika ut och ska alltid tillgodoses, men det kan göras på olika sätt. Kvalitetsregister och nationella behandlingsriktlinjer är dock en förutsättning för att vi ska få en mer jämlik vård i hela landet.

Finns det fler frågor du vill driva i partistyrelsen?

– Ja, en konkret fråga jag vill driva är ett utökat förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården, exempelvis genom en form av hälsoundersökningar, där sjukvården genom motiverande samtal kan stötta individen till livsstilsförändringar. Vilket krävs för att ta ett större grepp för att motverka dagens livsstilssjukdomar.