Närmare vård i fokus under centerstämman

Centerpartiets partistämma 2017 avslutades i söndags. Stämman tog fler viktiga beslut som berör tillgängligheten inom sjukvården.

Vården ska komma närmare och bli tillgängligare i hela landet. Det slogs fast vid Centerpartiets partistämma, som hölls i Malmö i helgen. Genom bland annat en så kallad tillgänglighetsmiljard, riktad till den nära vården, ska tillgången till snabbare behandling öka. Genom att flytta ut sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser, kan istället mer vård utföras närmare patienten i primärvården, i hemsjukvården och genom digitala lösningar.

– Svensk hälso- och sjukvård står inför en stor omställning. Mer vård måste komma närmare invånarna i hela landet. Det är därför glädjande att partistämman valt att ställa sig bakom en tillgänglighetsmiljard som ska främja ökad tillgänglighet till behandling. Detta samtidigt som att mobila team från både primärvård och specialistsjukvården kan möjliggöra för fler sköra att istället få vård i hemmet, säger Cecilia Andersson (C), regionrådsersättare och nyvald ledamot i partistyrelsen.