Cykelvägar och mindre landsbygdsvägar får miljonstöd

Idag beslutade Regionutvecklingsnämnden om 40 miljoner kronor för att satsa på cykelvägar och landsbygdsvägar i Västra Götaland.

Kommunerna i Västra Götaland har visat stort intresse för att medfinansiera utbyggda cykelvägar. Regionutvecklingsnämnden satsar nu därför 20 miljoner kronor av 2017 års pengar till medfinansiering av cykelvägar. Västra Götalandsregionen står för högst hälften av finansieringen och kommunen för hälften. De cykelvägar som kan komma ifråga är redan ansökta projekt som är klara för byggnation och finns inlämnade till Trafikverket.

Regionutvecklingsnämnden satsar även på en hållbar landsbygd genom att öka bärigheten på det mindre vägnätet. Till det arbetet avsätter nämnden 20 miljoner kronor av 2018 års pengar. Vilka vägar som kommer vara aktuella bestäms först nästa år. Fokus kommer ligga på näringslivets transporter på landsbygd.

För kommentarer:

Ulf Eriksson (C)
Vice ordförande Regionutvecklingsnämnden
Tel. 070-648 51 11
eriksson.u.a@gmail.com

Emmyly Bönfors
Politisk sekreterare (C)
Tel. 070-085 26 95
emmyly.bonfors@vgregion.se

Vill du veta mer? Läs hela handlingen här.