Slöseriet med plast har gått för långt

Tillsammans med industrin, forskare och politiska insatser behöver vi testa nya sätt att förlänga livslängd och ta tillvara plasten, istället för att slänga. Plasten ska vara en resurs, istället för avfall. Givetvis ska olja bytas ut mot biobaserade plaster, men behovet av att förlänga livslängden för den plast vi redan hanterar är akut.

Det behövs sannolikt en mer kraftfull lagstiftning för att undanröja nedskräpning och utsläpp i Östersjön och Västerhavet. Men framför allt krävs handling och helst i samarbete mellan näringsliv, politik och forskning. Det behövs också ett helt annat beteende bland oss konsumenter. Slöseriet av plast och andra förbrukningsvaror har gått för långt.

Inom Västra Götalandsregionen jobbar vi ihop med möbelindustrin i Tibro för att öka återvinningen av möbler. Många genuint välgjorda stolar kan enkelt tas om hand, fräschas upp och bli nya möbler igen. Likadant gäller kläder och textilier. I olika projekt ihop med Textilhögskolan i Borås samt omkringliggande näringsliv utvecklas metoder för att sy om och fräscha till kläder. Det är ohållbart att slänga och elda upp slitna kläder. Vad ännu är, att världen över eldas tonvis av helt oanvända kläder för att dom blivit omoderna eller betraktas som svinn. Bomullsproduktionen i världen har nått sin högsta nivå.

Nu måste vi utveckla metoder för att ta tillvara den bomull som finns i vår vardag och som slängs efter en säsong. Modeindustrin har insett problemet och börjar tänka om. De satsningar som Västra Götalandsregion gör ihop Vargön Innovation syftar till att stödja återanvändning av kläder.

Samma sak gäller plast. Tillsammans med industrin, forskare och politiska insatser behöver vi testa nya sätt att förlänga livslängd och ta tillvara plasten, istället för att slänga. Plasten ska vara en resurs, istället för avfall. Givetvis ska olja bytas ut mot biobaserade plaster, men behovet av att förlänga livslängden för den plast vi redan hanterar är akut. Om plasten blir lättare att ta om hand för att återvinna och om livslängden på våra plastprodukter förlängs kan vi i framtiden slippa se tonvis med plast i våra hav. Plastindustrin har planer på ett så kallat plastraffinaderi för att ta tillbaka plast och blanda återvunnen plast med cellulosa i framtiden. Så det finns hopp. Men jag håller helt med Erold Coleman att vi står inför en stor uppgift.

Kristina Jonäng, regionråd

Ordförande i miljönämnden