Sjuksköterskor för Västra Götaland Framåt

För att öka tryggheten och skapa en närmare vård måste vi investera i medarbetarna. Att locka fler sjuksköterskor och läkare till vården är viktigt för att öka kvaliteten och korta köerna till vården. Centerpartiet i Västra Götaland jobbar för en långsiktig kompetensförsörjning som leder till minskat beroende av bemanningspersonal. Första steget har varit att höja ersättningen för vårdpersonal som jobbar på obekväm arbetstid. Med Centerpartiet i regionens ledning har nu OB-ersättningarna för nattjänstgöring fördubblats.

En annan viktig satsning är att sjuksköterskor som väljer att specialisera sig får vidareutbilda sig på arbetstid. Centerpartiet har avsatt 600 miljoner kronor för detta i vår nationella budget. För Västra Götalandsregionen skulle det innebära en fördubbling av antalet som får möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid. Centerpartiet vill även utöka satsningen så att den även ska gälla för undersköterskor.

Många vårdavdelningar har idag svårt att behålla personal. För att fler ska välja vårdyrket är det viktigt att förbättra arbetsmiljöarbetet och stärka möjligheterna att göra karriär. Idag finns exempelvis överspecialistsjuksköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset precis som det finns överläkare. Vården blir också bättre när vi låter vårdpersonal jobba med det som de har utbildat sig till. Därför är uppgiftsväxling likt den på Uddevalla sjukhus och NÄL ett bra sätt att frigöra tid för sjuksköterskor. Idag har lokalvårdare tagit över uppgiften att slutstäda operationssalarna så att vårdpersonalens kompetens bättre tas tillvara.

Sist men inte minst är lönen en avgörande faktor för många inom vårdyrket. Centerpartiet vill se att en karriärstege, som är kopplad till utbildning och ansvar, tas fram på alla sjukhus. Idag behövs en större lönespännvidd kopplat till år av erfarenhet och kompetens. Det skulle innebära en riktig lönetrappa och skapa incitament för den enskilde att stanna kvar på arbetsplatsen och fortsätta kompetensutveckla sig.

Vi måste bli bättre på att ge vårdpersonal det ansvar, den uppskattning och den lön de förtjänar så att dagens vårdpersonal vill stanna kvar i yrket och fler väljer att arbeta inom vården.

Gunilla Druve Jansson

Gunilla Druve Jansson
Ordförande Centerpartiet i Västra Götaland