Ny budget för en närmare vård

GrönBlå Samverkan

Fr.v. Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Monica Selin (KD), Johnny Magnusson (M) och Birgitta Losman (MP)

 

Idag presenterade GrönBlå Samverkan sin budget för 2019.

GrönBlå Samverkan är den ledande majoriteten i Västra Götalandsregionen där Centerpartiet ingår. Idag släpptes majoritetens budget för 2019. Viktiga satsningar är att förbättra vårdpersonalens villkor och att tillföra ytterligare ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

Inom sjukvården har GrönBlå Samverkan under denna mandatperiod kunnat tillföra betydande resurser till akutvården, omställningen av vården och framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent.

I en tid då andra landsting tvingas tvärbromsa, har vi istället genomfört kraftfulla satsningar för framtidens sjukvård och på regional utveckling.

- Under 2019 fortsätter vi med ett starkt fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030, med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Västra Götalandsregionens interna miljöarbete är framgångsrikt och ska fortsätta med hög ambitionsnivå under 2019. Arbetet med att stärka miljöprofilen inom inköp har prioritet, särskilt uppföljningen av inköp av läkemedel har stor betydelse, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

Kristina Jonäng