Gör plast till en resurs i stället för avfall

Kristina

Västra Götalandsregionen satsar pengar på att tillsammans med kemiindustrin testa olika idéer så att plast kan omvandlas till nya produkter. Därför är det oroande att Socialdemokraterna vill minska 60 miljoner i budgeten för regional utveckling, skriver regionrådet Kristina Jonäng (C).

Under det senaste året har plasten i våra hav fått stor uppmärksamhet. Det är helt nödvändigt att sluta slänga plast i havet och bidra till att minska den totala användningen av plast. Men sannolikt kommer nedskräpningen och slöseriet av plast att minska först när vi i högre grad klassificerar plast som en resurs, i stället för avfall. Det handlar om att skapa ekonomiska incitament att ta tillvara plasten, förlänga livstiden på plast och göra nya produkter av plasten. Inom Västra Götalandsregionen ägnar vi tid och pengar åt flera samarbeten med kemiindustrin för att underlätta arbetet för ökad cirkularitet.

Först och främst finansierar vi ett övergripande samarbetsprojekt under rubriken Hållbar Kemi 2030 som syftar till ökad hållbarhet och nya råvaror inom det så kallade kemi- och materialklustret. Det är ett branschsamarbete mellan både kemiföretag och företag som skulle kunna leverera råvaror till kemiindustrin, exempelvis inom skogsindustrin.

En stor andel plast går till förbränning i dag. En väldigt liten del återanvänds för nya produkter. Det beror på att den insamlade plasten håller låg kvalitet så att det blir svårt för kemiindustrin att ta vara plasten. Tack vare medel från bland annat Västra Götalandsregionen testas olika idéer ihop med kemiindustrin där plasten tas om hand och blir nya plastprodukter. Om testerna faller väl ut kan oljeraffinaderierna i bland annat Stenungsund i högre utsträckning ägna sig åt att ta tillvara gammal plast, i stället för att använda olja. Förlängs livslängden på plastprodukter kan den totala mängden plast som är i omlopp minska och därmed reduceras även riskerna för nedskräpning.

Det behövs ett annat synsätt på plast, både mentalt och juridiskt. Om använda plastpåsar och urdruckna engångsmuggar samt överbliven isolering i byggbranschen alltid betraktas som avfall som ska brännas kommer vi att få uppleva fortsatt nedskräpning i våra hav. Vem bryr sig om några kilo avfall som råkar ramla i havet om värdet på plasten är låg och enbart betraktas som ett problem? Men om dessa plastprodukter klassas som en råvara som man kan tjäna pengar på genom återvinning och återanvändning kan incitamenten att sälja och köpa plasten till nya produkter öka.

Plast kan återvinnas mekaniskt eller kemiskt. De flesta av oss känner främst till den mekaniska återvinningen där plasten smälts ner och blir till ny plast. Men kemiindustrin börjar allt mer luta åt att också hetta upp plasten i högre temperaturer och återanvända plastråvaran eller rättare sagt molekylerna i plasten på kemisk väg. Därför förbereds nu ett så kallat plastreturraffinaderi som skulle kunna komma i gång i stor skala inom fem år för att på allvar ta tillbaka plast och göra nya produkter. Det är ett initiativ som bör välkomnas och uppmuntras bland alla som bekymrar sig för plasten i våra hav och nerskräpning längs våra stränder.

När regionfullmäktige i Västra Götaland i juni antog budgeten för 2019 föreslog Socialdemokraterna att anslagen till regional utveckling, som finansierar många intressanta utvecklingsprojekt inom plast-, möbel- och textilområdet, ska dras ner med drygt 60 miljoner kronor. Det är olyckligt om anslagen till viktiga utvecklingsprojekt i regionen minskar när samhället är i akut behov av att ställa om i hållbar riktning. Socialdemokraterna nämnde inget om vilka projekt de tänker dra ner på. Vi hoppas att satsningarna inom Hållbar Kemi är något de prioriterar. För Centerpartiets del är inriktningen given. Vi vill blicka framåt för en mer hållbar kemiindustri med mer återvinning, mer återanvändning och även möjligheten att blanda råvaror från skogen i den återvunna plastråvaran.

Kristina Jonäng (C)
Regionråd i Västra Götaland och ordförande i VGR:s miljönämnd

Artikeln publicerades först i GT 2018-07-16