(S) skär ner på innovationer och näringsliv

Medan torka och bränder slår hårt mot vissa delar av näringslivet i Västsverige har Socialdemokraterna helt iskallt lagt en budget som innebär 85 miljoner kronor mindre till regional utveckling nästa år. Vi i Centerpartiet är förvånade, men vi misstänker att (s)- regeringen som brukar hylla innovationsskapande satsningar i Sveriges största industriregion också höjer på ögonbrynen. Det skriver regionrådet Kristina Jonäng, (c) och regionutvecklingsnämndens vice ordförande Ulf Eriksson, (c) i dagens GöteborgsPosten

Statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Dammberg har gjort flera nerslag i Västsverige de senaste månaderna för att lyfta fram innovationer och satsningar på industriell utveckling. I samband med besöket i Trollhättan tidigare i år hyllade Löfven de satsningar som Västra Götalandsregionen gör på Innovatum och vid Dammbergs besök på Volvo Ocean Race i Göteborg i juni strödde näringsministern beröm över regionens satsningar för att främja innovationer och industriell utveckling. Likaså när Dammberg tog första spadtaget för Wargön Innovation förra året underströk han behovet av viktiga regionala insatser för att främja jobb och tillväxt.

Därför är det med stor förvåning som vi sett regionala (s)- företrädare presentera en budget för 2019 som innebär 64 miljoner kronor mindre för näringslivsutveckling i Västra Götaland. Dessutom föreslår (s) i regionen att kulturlivet ska få 21 miljoner i minskade anslag. Om (s) skulle vinna valet i september kommer alltså det totala anslaget till regional utveckling att minska med 85 miljoner kronor nästa år.

De anslag som används för regionala utveckling räcker långt. En stor andel av medlen motfinansieras från EU, från statliga verk, från kommuner och från det privata näringslivet. Resurserna till regional utveckling kan i vissa fall fyrdubblas. Rycker man undan drygt 60 miljoner kronor som (s) föreslår så minskar EU- finansieringen och annan motfinansiering också. Satsningar på Science parks, naturbruksutbildning, infrastruktur, turismanslag, stöd till småföretagare eller rentav satsningar på kvinnors företagande kan därmed behöva reduceras.

Socialdemokraterna i regionen öppnar för spekulationer om att alla regionala satsningar på näringslivet i Västsverige är ifrågasatta. När bränder och svår torka hotar en stor del av många jordbrukares vardag och lokalproducerad mat är på väg att gå förlorad i länet hade de 85 miljonerna varit bra att ha för att stärka tillväxten och främja exempelvis de gröna näringarna. Från Helen Eliasson (s) och Aylin Fazelian (s) fick vi höra i budgetdebatten att frågorna om regional utveckling numera är lägre prioriterade inom Socialdemokraterna.

Näringslivet i Västsverige har en stark internationell konkurrenskraft och högkonjunkturen verkar hålla i sig ett tag till. Näringslivet i vårt län har genomgått en enorm strukturförändring och visat på en stor innovationsförmåga som lindrade krisen kring 2008- 2009 och sedan dess har alla kurvor pekat uppåt. Men den positiva utvecklingen har knappast kommit av sig själv. Företag, kommuner och akademi har samarbetat väl och regionens särskilda medel för innovationer, småföretagarsatsningar och industriell utveckling har underlättat. Om lågkonjunkturen lurar runt hörnet kan det vara vanskligt att dra undan resurser för regional utveckling. Men socialdemokraterna i Västra Götaland är knappast blyga, utan föreslår iskallt att viktiga utvecklingsmedel ska tas bort i Sveriges främsta industriregion nästa år.

Enda nackdelen med den högkonjunkturen vi nu befinner oss i är att investeringar och andra framtidssatsningar delvis får stå tillbaka. Företag som har fullt upp med produktionen har dåligt med tid och pengar att investera i innovationer, produktutveckling eller kompetensförsörjning. Samarbete med lärosäten uteblir och nödvändiga insatser för att möta en lågkonjunktur riskerar att glömmas bort när produktionen går på högvarv. De medel som Västra Götalandsregionen förfogar över syftar till att stärka Västsveriges styrkor såpass väl att det är lättare att ta sig igenom framtida lågkonjunkturer och möta utmaningar inom exempelvis klimat och integration. Socialdemokraterna väljer att blunda för detta faktum och skär ner budgeten med 85 miljoner kronor. Vi i Centerpartiet är mycket förvånade!

Socialdemokraterna undviker att svara på var de dryga 60 miljoner kronorna ska tas. Även de minskade anslaget till kulturnämnden på drygt 20 miljoner kronor får ingen närmare precisering i (s)- budgeten. När detaljbudgeten ska presenteras får vi veta svaret hur (s) exakt tänker sig att ta bort såpass stora anslag. Detaljbudgeten klubbas normalt sett efter valet. Väljarna bör få besked före valet.

Kristina Jonäng, (c)
Regionråd

Ulf Eriksson, (c)
Regionutvecklingsnämndens vice ordförande