Sluta gripas av klimatångest

Kristina Jonäng, Regionråd (C)

Kristina Jonäng, Regionråd (C)

Klimatfrågan är akut. Det har den varit sedan 70- talet. En del har gjorts för att minska koldioxidutsläppen och många initiativ har tagits i Göteborg. Nu behöver vi enas om att göra mer i Västsverige. Ingen ska behöva få klimatångest. Vi kan hejda klimatförändringarna tillsammans, skriver regionrådet Kristina Jonäng (c).

När Thorbjörn Fälldin bildade regering 1976 var begreppet resurshushållning central. Energirådgivning till hushållen infördes samt stöd för att övergå från olje- och eluppvärmda hus till lösningar med biobränslen och bergvärme. Inom ett par årtionden var fossil och direktverkande el i uppvärmningen utfasade i Sverige. Västsverige med Chalmers i spetsen har i hög utsträckning legat i framkant t ex inom bioenergi.

Centerpartiet motionerade i Sveriges riksdag om koldioxidskatt i slutet av 70- talet och en sådan skatt infördes några år senare. Den har visat sig oerhört effektiv. Det är i hög grad forskning i Göteborg som har lagt grunden för stegvis ökad beskattning av koldioxid i Sverige.

Det har bedrivits ett någorlunda effektivt klimatarbete de senaste 20-30 åren. Efter klimatmötet i Rio De Janeiro 1992 var kommunerna i Västsverige särskilt aktiva för att följa upp besluten. Vi kan bli föregångare igen i det intensiva klimatarbete som nu måste ta vid.

Det vi hittills gjort för att hejda klimatförändringar är otillräckligt. När torka och bränder möter oss på semestern 2018 är det samtidigt en varningsklocka som sannolikt breddar insikten hos allt fler att göra mer. Legitimiteten för att ta krafttag är större.

Västra Götalandsregionen tog initiativ till bildandet av ett klimatråd för ett par år sedan. I hop med länsstyrelsen, Volvo, Preem, Naturskyddsföreningen, LRF, Västsvenska handelskammaren mfl har vi skapat ett sammanhållet västsvenskt ledarskap för att hejda klimatförändringarna. Vi jobbar med en klimatstrategi sedan nästan tio år och sedan 2017 har vi ökat genomförandetakten. Fler och större aktörer ansluter till arbetet. Mer resurser avsätts av egna medel och ökade EU- bidrag. Intresset från industrin ökar när vi lokala och regionala politiker beslutar om konkreta projekt för minskade koldioxidutsläpp. Flera hundra initiativ för att effektivisera energianvändningen, reducera utsläpp och optimera processer inom företagen har ägt rum på senare år i Västsverige.

En metod som nyligen aktualiserats är koldioxidlagring. Så kallad CCS eller Carbon Capture and Storage innebär att koldioxid avskiljs och via avancerad teknik transporteras för att lagras under jord. Det är ett sätt att snabbt plocka bort koldioxid ur atmosfären, reducera utsläpp samt även åstadkomma minusutsläpp i syfte att minska påfrestningarna på ett redan stressat jordklot. Denna metod kan vara särskilt angelägen i områden med tung industri som i Västra Götaland. Som i många andra sammanhang ligger Västsverige i framkant. Chalmers är världsledande inom CCS- forskning,

De senaste årens klimatarbete har gett visst resultat. Och koldioxidlagring kan bli nödvändigt för att blixtsnabbt möta de akuta klimatförändringarna. Det kommer att smärta för industri och offentliga plånböcker om medel ska fram för att införa CCS i stor skala. Men för politik och industri i Västsverige finns inga genvägar.

Ingen ska behöva få klimatångest. Men alla har ett ansvar att sluta upp bakom fler klimatåtgärder. Ett mer intensivt klimatarbete kräver legitimitet hos en bred allmänhet.

För att långsiktigt hejda klimatförändringar krävs en annan livsstil samt lägre konsumtion. Reducerad användning av plastprodukter, lägre förbrukning av kläder samt mindre ”slit och släng”- mentalitet av kapitalvaror t ex möbler är nödvändigt. Centerpartiet i Västra Götaland har medverkat till att förbereda oss för en mer resurssnål livsstil i hop med plastindustrin, möbelföretagen och Textilhögskolan. Affärsmodeller testas och utvecklas i ett sammanhang mellan offentlig sektor, industri och akademi. Affärsmodellerna går ur på att underlätta återanvändning, som är helt nödvändigt för att ta nästa kliv för minskade koldioxidutsläpp. Nu tar vi klimatfrågan framåt!

Kristina Jonäng (c)
Regionråd