100 nya ST-tjänster i allmänmedicin

Antalet utbildningsplatser för specialistläkare inom allmänmedicin utökas nu med ytterligare 100 platser i Västra Götalandsregionen.

Under denna mandatperiod har vi kraftigt ökat antalet utbildningsplatser, men behovet av fler allmänläkare är fortsatt stort. För att klara vår ambition att stärka den nära vården är det därför viktigt att genomföra denna utökning.

Det finns i dag ett stort antal ST-läkare i allmänmedicin som väntar på en regionalt finansierad tjänst och ett antal legitimerade läkare som väntar på att få påbörja sin specialisttjänstutbildning.

Det finns idag en kö för att få sin specialisttjänstutbildning trots att behovet av fler specialister i allmänmedicin är stort.

Det ökade behovet av specialister i allmänmedicin beror bland annat på det tidigare beslutet om omställningen av vården, där en satsning på primärvården är en bärande del. Satsningen innebär att primärvården får ett utökat ansvar och har lett till att fler besök sker på regionens vårdcentraler.

I nuläget finns 440 finansierade ST-platser i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen. Beslutet, som innebär ytterligare 100 platser och en satsning motsvarande 62,5 mnkr, kommer formellt att fattas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på torsdag.