Våga blicka framåt i stället för bakåt, Göteborg.

Diskussionen om Västlänken, strejkerna i hamnen, misstankar om mutor samt bristen på politiskt ledarskap har skymt det goda med Göteborg. Nu måste staden få kraft att växa för att långsiktigt vara Västsveriges nav och en av Europas mest hållbara städer. Det skriver de båda centerpartisterna Kristina Jonäng (c) och Emina Music, (c).

Göteborg har det mesta som karaktäriserar en storstad. Här finns både ett pulserande nöjesliv och växtvärk när fler vill flytta hit. Det pågår ständigt nya företagsetableringar och staden har alltid byggkranar på något ställe. Men det går för sakta. Bostadsbristen riskerar att hämma utvecklingen och uppmuntra fortsatt utanförskap i vissa stadsdelar. Göteborg har i grunden muskler att växa snabbare och få fram fler bostäder.

Göteborg är en internationell stad. Öppenheten mot omvärlden har alltid varit stadens signum. Här har tusentals svenskar vinkat adjö när de emigrerade till USA på 1800 - talet, här har handel och sjöfart dominerat stadsbilden och bidragit till att skapa tillväxt, jobb och välstånd. Utländskt ägande bland företagen och en stor andel utländsk arbetskraft har gett staden en profil som mångfaldens stad. Om Göteborg fortsatt vill ha en plats på världskartan och dra till sig satsningar som skapar jobb behövs fortsatta influenser utifrån och rekrytering av kompetens från hela världen. En stad som vill ha öppna famnen för framstående forskare och högpresterande industriledare måste också välkomna människor på flykt

med sociala problem i bagaget. Det ingår i konceptet för den som tror på öppenhet.

Idag är Göteborg Nordens logistikcentrum. Hamnen är viktig för hela Skandinavien och runt hamnen har en kunskap kring fordon samt logistik byggts upp som är världsunik. Självkörande fordon, elbilar och diverse logistiklösningar för en tystare, miljövänligare och mer trivsam stad är under ständig utveckling. Fordonsindustrin går på högvarv och Lindholmen Science Park samt Johannebergs Science Park växer som mötesplatser för framtidens logistik samt lösningar för en modern stadsutveckling. Centerpartiet har för avsikt att fortsätta satsa på innovationskapande åtgärder och i övriga främja nya idéer. Tyvärr har socialdemokraterna i regionen föreslagit minskade anslag till Science Parks samt övriga näringslivssatsningar.

Göteborg har en växande profil kring hälsa och sk Life Science. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är på väg att växa i hop med det som ska bli Sahlgrenska Life, ett gigantiskt utvecklingsprojekt för morgondagens forskare inom hälsa. Möten och event, mässor och festivaler - Göteborg är verkligen en stad för evenemang. Mötesindustrin dras till staden och hotellen växer i takt med att allt fler besöker Göteborg. Här finns ytterligare utvecklingspotential. Västra Götalandsregionen höjer nu ambitionsnivån för sina anställda när det gäller de mest moderna digitala lösningarna. Centerpartiet medverkar till att avsätta miljardbelopp för att ligga i framkant, medan socialdemokraterna i regionen avstår från att avsätta medel för digitalisering.

Ingen stad i Europa har den förmågan som Göteborg har att bygga samman gammalt och nytt, hav och land, förena tillväxt med miljöansvar, att minska utsläpp och samtidigt utveckla fordonsindustrin. Det finns få städer i världen som har tillgång till sådan kompetens inom exempelvis klimatfrågan parallellt med erfarenhet av traditionell industri inom globala företag. Få länder i världen är så beroende av omvärlden som Sverige. Ingen region i Sverige är så utlandsberoende som Västra Götaland. Utsattheten är vår svaghet, men också vår största styrka. Vi har valt öppenhet eftersom det triggar oss att ständigt vara bättre, satsa på kvalité istället för lågpris, på långsiktighet istället för kortsiktighet. Det trötta politiska ledarskapet i Göteborgs stad har skymt stadens styrkor på senare år och riskerar att Göteborg blir en räddhågsen stad som faller offer för utsattheten, i stället för att bygga på internationell konkurrenskraft. Skandaler och mutor har avlöst varandra, rapporter om en äldreomsorg och en skola i bottenskiktet i Sverige har dragit ner Göteborgs och Västsveriges styrkor i övrigt.

Nu gäller det att Göteborg verkligen blickar framåt, istället för att bråka om gamla beslut såsom Västlänken eller sjunka tillbaka i ett destruktivt ledarskap. Det kommer krävas mycket av såväl Göteborgs och Västra Götalandsregionens politiker efter valet för att främja stadens möjligheter. Vi har inget att förlora, bara allt att vinna!

Kristina Jonäng, (c) Regionråd

Emina Music, (c) Kandidat till kommun- och regionfullmäktige

Debattartikeln är publicerad i GT/Expressen idag.