Kristina Jonäng vald till ordförande i regionutvecklingsnämnden

Kristina Jonäng (C) valdes idag, under regionfullmäktiges sammanträde, till ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

- Jag ser verkligen fram emot att få ta ansvar för dessa frågor. Näringslivet och infrastrukturplaneringen i länet har stora utmaningar, men mest finns det möjligheter, säger Kristina Jonäng (C) i en kommentar.

Som ordförande i regionutvecklingsnämnden kommer Kristina Jonäng att leda arbetet i länet i frågor som rör näringslivets samarbete med regionen och kommunerna, infrastrukturplanering, uppdrag till Science Parks och Science Center, uppdrag till Film i Väst, uppdrag till naturbruksgymnasier och uppdrag till Turistrådet Västsverige. Regionutvecklingsnämnden hanterar totalt cirka en miljard kronor för att främja utvecklingen i länet.

Det gäller att dessa stöd kan stärka konkurrenskraften och samtidigt främja viktiga samhällsutmaningar såsom att regionen blir fossiloberoende till år 2030. Västsveriges näringsliv är väl rustat för att förena internationell konkurrenskraft och högt ställda klimatmål. Det ska bli intressant att hjälpa till att fullfölja det arbetet, avslutar Kristina Jonäng.