Stöd kvinnor - bekämpa fattigdom

Det behövs en socialfond som kan betala ut medel för att minska utanförskap och främja jämställdhet.

När vi firar internationella kvinnodagen är det naturligt att reflektera över hur vi uppnår jämställdhet. Många kvinnor världen över har inga eller väldigt lite inkomster. Det leder till att många kvinnor och ofta även deras familjer blir kvar i fattigdom. Om kvinnan saknar inkomst uteblir exempelvis inköp av tvättmaskin och andra hushållsinvesteringar som historiskt skapat jämställdhet och självständighet för miljontals kvinnor.

Det är viktigt att komma i håg att ett helt samhälle kan utvecklas genom att låginkomsttagare får högre lön och mindre bördor. Om småföretagare får sänkta arbetsgivaravgifter eller om landsbygdsbor får lite bättre service kan fler våga blicka framåt. Om jordbrukare får lite bättre ekonomiska villkor eller om undersköterskor får bättre arbetstider kan framtidstron öka.

Det är dom många små insatserna, ofta i de många små orterna som kan hjälpa till att förbättra vårt samhälle, stärka demokratin och faktiskt också öka jämställdheten. Ungefär så resonerar de folkvalda i EU. Om de stor uppgifterna i Europa – att upprätthålla fred och säkerhet, att öka handeln och öka det ekonomiska utbytet – ska uppnås behövs även resurser för att främja utvecklingen i det ”lilla” samhället.

Det behövs en regionalfond som kan stötta småföretag och klimatsmarta entreprenörer och det behövs en socialfond som kan betala ut medel för att minska utanförskap och främja jämställdhet. Dessa medel delas i hög utsträckning ut lokalt och gör nytta i lokalsamhället.

Jämställdhet är en viktig fråga som ska uppmärksammas på internationella kvinnodagen. Men jämställdhet kan antagligen bara uppnås om aktörerna i den stora världen ser till att dom små gemenskaperna fungerar.

Ann- Marie Jakobsson (C)

Ordförande Centerkvinnorna Fyrbodal

Kristina Jonäng (C)

Kandidat till Europaparlamentet