Jonatan Skagerberg - ny distrktsordförande för CUF i Västra Götaland

Vi säger hej och grattis till Jonatan Skagerberg, som är ny distriktsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i Västra Götaland.

 Vem är du?
Jag är nytillträdd distriktsordförande för CUF Västra Götaland. Jag har varit engagerad i centerrörelsen i lite drygt två och ett halvt år nu. Jag kommer från Lerum där jag även har ett antal olika förtroendeuppdrag såväl inom kommunen som den lokala kretsen.

Varför är du Centerpartist?
Jag är Centerpartist eftersom jag är liberal. Det är min djupaste övertygelse att varje människa har en självklar ensamrätt till de beslut som styr deras liv. Jag är säker på att den spontana ordning som uppstår när fria individer tillåts agera fritt överträffar all form av statlig centralplanering.

Vilka är de tre viktigaste frågorna du kommer fokusera på under din tid som DO i CUF?
CUF står inför en rad utmaningar både i Västra Götaland och nationellt. Vi går in i ett nytt politiskt landskap och är i desperat behov av en tydligt definierad identitet. Därför kommer jag för det första att driva på för politikutveckling, med en tydligt liberal röd tråd, i Västra Götalands regionala och kommunala frågor. 

För det andra ser jag ett behov av att stärka den organisatoriska strukturen i distriktet. Det ska vara tydligt vad i arbetet som faller på distriktsstyrelsen och vad som sköts bäst i de lokala avdelningarna. Samtliga i organisationsleden ska vara införstådda med vad som förväntas av dem. Medlemmar ska ha en klar bild över hur de kan få utlopp för sitt engagemang och det ska finnas flera olika sätt att engagera sig utöver styrelser.

Slutligen ser jag en stor vikt i att ta fram en plan för hur distriktsstyrelsen ska kunna jobba så hållbart som möjligt. Vi har inte längre någon anställd i distriktet vilket ökar arbetsbördan på de ideellt engagerade ledamöterna. Därför är det vitalt att lista ut hur vi kan brinna utan att brinna ut.

Vill du komma i kontakt med Jonatan eller om du har frågor om ungdomsförbundets arbete i Västra Götaland - klicka här