Konst, design och hantverk - Stenebyskolan i Dalsland får ökade anslag 2020

Anslagen till Stenebyskolan från Västra Götalandsregionen ökar med en halv miljon kronor nästa år.
- Med utökade anslag hoppas vi att skolan på ett ännu bättre sätt ska kunna leva upp till kvalitetskrav och andra förväntningar, avslutar regionrådet Kristina Jonäng, (c), här tillsammans med Per Jonsson (c), vice ordf. och AnnaSara Perslow, (c), styrelseledamot Stenebyskolan.

Med högkvalitativa utbildningar, en levande konsthall, nischat bibliotek, stöd för egenföretagare samt arrangemang för samtal och möten ger Steneby energi till den stora potential som finns i denna del av Sverige – ett område som ligger i Dalsland, mitt i Skandinavien, men ändå lite avsides, i en sagolik miljö där naturen är ett hantverk i sig.

- Resurserna till Stenebyskolan har varit eftersatta. Nu höjer vi anslagen lite extra för att komma ikapp, berättar Kristina Jonäng, (c) som är ordförande i regionutvecklingsnämnden, vi kommer att öka anslagen till Stenebyskolan utökas med en halv miljon kronor nästa år. 

- Räknar man om det i procent är anslaget något högre än många andra verksamheter i regionen. Det beror på att 2019 års nivåhöjning var lågt räknad. Nu rättar vi till det, understryker Kristina Jonäng, (c) som passar på att hylla skolan. 

- Stenebyskolan har gott renommé och en profil som är viktig för framtiden. Hantverksyrken och utbildningar i exempelvis smide är viktiga för samhället som helhet. Traditionella industriarbeten är på väg bort och istället kommer ökat fokus på hantverk, menar Kristina Jonäng. Stenebyskolan har alla möjligheter att erbjuda utbildning av hög kvalité, fortsätter hon. 

Skolan har tre viktiga uppdrag av stiftarna Västra Götalandsregionen och Bengtsfors kommun. Dels ska skolan erbjuda undervisning på högskoleförberedande nivå och yrkeshlgskolenivå, dels ska skolan erbjuda kulturell och kreativ utveckling och vara en mötesplats för bygden. 

Följ Steneby i på Facebook