Nytt avtal säkrar verksamheten på Angereds gård

Naturbruksstyrelsen med ordförande Ulf Eriksson (C) beslutade tidigare i år att förlänga avtalet för Angereds Gård ytterligare 3 år. Verksamheten startades i syfte att kunna erbjuda attraktiva vuxenutbildningar i en stadsnära miljö med fokus på gruppen nyanlända samt de som står långt från arbetsmarknaden.

- Nu när vi tecknat avtal om hyra av Angereds gård ytterligare 3 år, gör vi det möjligt att utveckla vår verksamhet till vuxna som vill byta yrke och nya svenskar som söker efter framtidsjobb, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i Naturbruksstyrelsen.

Utbildningarna som erbjuds på Angereds Gård ska utgå från arbetsmarknadens behov inom de gröna näringarna. Bland de utbildningar som startats 2019 ingår agroforestry (skogsjordbruk), trädgårdsanläggare, market gardener (stadsodling), utemiljöskötsel och grönyteskötare.

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen som förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara).

Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Som en del i Västra Götalandsregionens arbete för långsiktigt hållbar utveckling är livsmedel och gröna näringar en viktig satsning. Vuxenutbildning är en del i kompetensförsörjningen för att främja ökad sysselsättning och integration.

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete om livsmedel och den gröna näringen