Vården står inför en digitaliseringsrevolution

Digitala tjänster som är självklara i vardagen, ska givetvis även finnas inom vården, säger Katarina Lundin (C), ledamot i Region Västra Götalands digitaliseringsberedning.

- Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att digitala tjänster och som är självklara i vardagen ska finnas även inom vården, säger Katarina Lundin som är Centerpartiets ledamot i digitaliseringsberedningen. Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för de som behöver den.

Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå i minst fyra år framåt och är ett samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland.

För att ge invånare en trygg och säker vård, som är anpassad efter individens behov, behövs både förändrade arbetssätt, regiongemensamma termer och begrepp och ett nytt IT-system (Millennium) som stödjer det nya sättet att arbeta.

Den nya vårdinformationsmiljön ger möjlighet till effektivare flöden och resursutnyttjande. Det blir minskad dubbeldokumentation och mer tid för patientmöten och vård av patienter.

Med Millennium blir det ett gemensamt journalsystem i Västra Götalandsregionen och en samlad läkemedelslista per patient. Millennium kommer att införas i ett geografiskt område i taget, med första driftstart i södra området. I slutet av 2022 ska systemet vara helt infört i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Läs mer om vägen till en ny vårdinformationsmiljö här.

Photo by Annie Spratt on Unsplash