Lyckade insatser för ungas psykiska hälsa - nu fortsätter arbetet

Flera vårdcentraler i Västra Götaland deltar nu i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6 år till och med dagen då personen fyller 18 år - projektet är lyckat och förlängs 2020.

- Vi måste stärka primärvårdens förutsättningar att möta de ökande behoven hos barn och unga, säger Gunilla Druve Jansson , (C), psykiatriberedningens ordförande i Region Västra Götaland. 

Sedan 2017 har ett antal vårdcentraler i Västra Götaland fått ett särskilt uppdrag att arbeta riktat med barn och ungas psykiska hälsa.

- Syftet är att omhänderta lindrig psykisk ohälsa när elevhälsan och ungdomsmottagningarnas insatser inte gett önskvärd effekt och genom tidiga insatser om möjligt förhindra allvarlig varaktig psykisk ohälsa, säger Gunilla Druve Jansson, (C), psykiatriberedningens ordförande i Region Västra Götaland.

Gunilla Druve Jansson konstaterar, att enligt en färsk rapport som utrett projektet med tilläggsuppdrag, är det cirka 10 000 barn och unga mellan 6 - 18 år som tack vare den här satsningen fått hjälp vid psykisk ohälsa.

- Dessutom visar det sig att nöjdheten bland patienter och anhöriga är hög, säger Gunilla, vilket är glädjande och indikerar att satsningen landat rätt.

Projektet har fått fortsatt finansiering, vilket innebär att den viktiga verksamhet som bedrivs vid de aktuella vårdcentralerna kommer att få fortsätta även under 2020. Förhoppningsvis kommer också fler vårdcentraler under 2020 få medverka till en bättre vård och insatser vid psykisk ohälsa för Västra Götalands barn och unga.

Vid behov av akut hjälp – sök hjälp på din Vårdcentral eller på en Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Känner du dig osäker så kan du ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Läs mer om projektet här