Framtidens kollektivtrafik uppskattat tema på regionturné

Nu har frågan om framtidens kollektivtrafik diskuterats av centerpartister över hela Västra Götaland, då våra invalda från kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB turnerat runt i regionen med målet att få så många som möjligt att tycka till.

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland, säger Roland Karlsson ledamot i kollektivtrafiknämnden, det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Runt om i regionen har nu möten ägt rum för att så många som möjligt ska ges möjlighet att utifrån lokala behov plocka upp inspel och idéer till programmet. Nuvarande program sträcker sig från år 2017 till år 2020 med utblick till år 2035. Därför pågår nu arbetet med att ta fram ett program för åren 2021 - 2025.

Även frågan om framtidens tåg fanns med på mötesagendan, då arbetet med att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål 2028 pågår.

Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande 10 åren och tydliggöra kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet, berättar Jessika Loftbring (C), ersättare i kollektivtrafiknämnden.

De fyra genomförda mötena har ägt rum i Vänersborg, Borås, Göteborg och Skövde och de har lockat både intresserade och förtroendevalda på kommunnivå att engagera sig.

Att ge sig ut och prata konkreta behov i hela regionen ger oss förtroendevalda extra viktig kunskap om vad vi måste tänka på när vi lägger den långsiktiga planen för framtiden, säger Elving Andersson, ledamot i Västtrafik AB. Ett riktigt gräsrotsarbete!

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet här