Lyckat Skaraborgsbesök med familjens bästa i fokus

SKARA/SKÖVDE
En solig torsdag i februari besökte Martina Johansson, riksdagsledamot från Södermanlands län Skaraborg. Temat under dagen var familjerättsfrågor samt psyksisk ohälsa.

Med på besöket fanns Gunilla Druve Jansson, regionpolitiker inom sjukvård, Ulrica Johansson, kommunalråd Skövde och Anna Dalström, kommunpolitiker Götene.

Dagen började på Utväg Skaraborg, som är en stöd- och behandlingsverksamhet fristående från socialtjänsten men som även har myndighetssamverkan i arbetet mot våld i nära relationer. Utväg Skaraborg har gruppverksamhet för både, barn, kvinnor och män och både för utsatta och förövare.

En av de stora lärdomarna från denna dag är att om vi ska vi bli av med våldet måste vi få stopp på den som utövar det, säger Martina Johansson, jag kommer att ta med mig och jobba vidare med hur vi kan möta barn och lyssna bättre i svåra frågor.

Turnén gick sedan vidare till socialtjänsten i Skara, där samtalets fokus låg på familjerätt och försörjningsplikt vid skilsmässa. Dagen avslutades med ett besök på Barnahus Skaraborg i Skövde som är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Om Utväg Skaraborg: Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Samverkande myndigheter är Hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Skaraborgs samtliga 15 kommuner. Utväg Skaraborg har också samverkan med den idéburna sektorn i form av kvinnojourer, brottsofferjourer, RFSL Skaraborg med flera.

Utväg Skaraborg

Om Barnahus Skaraborg: Barnahus Skaraborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Kommunerna som ingår i samverkan är: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Sektor socialtjänst i Skövde är värd för verksamheten.

Barnahus Skaraborg