Treårssatsning för att utveckla och stärka Fengersfors bruk

-Viktigt för både landsbygd och kultur!


ÅMÅL/DALSLAND
I samhället Fengersfors i Åmåls kommun har det gamla pappersbruket omvandlats till en kreativ mötesplats och utvecklats till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål, mycket tack vare konstnärskollektivet Not Quite, som har funnits på bruket i över tio år. Region Västra Götalands regioutvecklingsnämnd har nu fattat beslut om en treårssatsning som syftar till att utveckla och stärka Fengersfors bruk framåt.

Cirka 30 000 - 40 000 besökare reser till Fengersfors årligen för att ta del av utställningar, konserter, handla i de små butikerna eller äta i restaurangen/caféet. Västra Götalandsregionen har stöttat utvecklingen på många olika sätt sedan flertalet år tillbaka.

Nu behövs en professionellt driven utvecklingsprocess på Fengersfors bruk som fortsätter det arbete som Not Quite initierat. Målsättningen är att säkra fortsatt utveckling av entreprenörskap på platsen och underlätta för en stark ägare i framtiden, säger regionrådet Kristina Jonäng (C).

Förra veckan tog regionutvecklingsnämnden beslut om en treårssatsning på 4,5 miljoner kronor för att utveckla och stärka Fengersfors bruk. Dessa medel ska användas till fem konkreta projekt:

  1. Affärsplan för nytt ägarskap. Framtagande av en affärsplan.
  2. Kreativ Crowdfunding. Insamling av medel inför ett framtida ägarskap.
  3. Not Quite Toxic – rening av markföroreningar med hjälp av växter. Påbörjade analyser av förorenad mark ska fullföljas och reningsmetoder tas fram med hjälp av växter.
  4. Not Quite Real – Där nästan flygfärdiga idéer blir verklighet. Många idéer som utarbetats på Fengersfors bruk behöver utvecklas och fullföljas.
  5. Generalplan för byggnader och fastighet. Strategisk fastighetsplan som tar ett helhetsgrepp kring arkitektur, användning, kulturarv, teknisk status och fastighetsekonomi.

För oss i Åmål och Fyrbodal betyder satsningen på Not Quite oerhört mycket. Den gamla bruksmiljön kan fortsätta att leva och ge allt fler besökare möjlighet till upplevelser av många slag, kulturutövare bosätter sig i Fengersfors och ger landsbygden livskraft och närheten till Stenebyskolan gör att fler konstnärer och hantverkare därifrån stannar i Dalsland, det säger Anne Sörqvist, Centerpartiet i Åmål. Alla vinner på att bruket får en tryggad framtid och att Not Quite fortsätter göra bruket till en spännande plats för allt från konst och hantverk till musik och mat. Mycket klok satsning av regionen som ger framtidshopp för landsbygden och kulturen.

Läs mer om Fengersfors bruk och Not quite