-Samtalen på Kommundagarna är ovärderliga!

Den 31 januari - 1 februari 2020 ägde Centerpartiets kommundagar i Uppsala rum. På kommundagarna träffas centerpartister från hela landet för att få nya kunskaper, idéer och kontakter till det fortsatta arbetet i kommuner och regioner.

Dagarna inleddes med gruppledarträffar och nätverkande, på fredagen öppnade tf partiordförande Anders W Jonsson med ett mycket uppskattat tal, som går att lyssna på i sin helhet här.

För mig ger kommundagarna både erfarenhetsutbyte och påfyllnad av kunskap. En annan bonus är att få träffa kollegor i andra kommuner, säger Cecilia Andersson från Borås, som förutom politiska uppdrag i regionen även sitter i Centerpartiets partistyrelse.

Deltagarna kunde under dagarna förkovra sig i olika ämnen och även besöka det fina utställningsområdet där utställare som LRF, Fores och Centerpartiets syskonorganisationer CUF, Centerstudenter och Centerkvinnorna bland andra fanns med.

Både de möten och samtal som sker på plats betyder så mycket för mig, något som stack ut lite extra i år och som jag verkligen tar med mig hem är utmaningarna inom och hur vi kan jobba för våra regioners framtida ekonomi, säger Cecilia.

Logga in på vårt intranät för att läsa mer om Centerpartiets möten, utbildningar och nätverk.
Om du ännu inte har ett lösen, klicka här.