Lärlingsanställningar skapar ökat intresse för industrin

Kompetensbristen inom tillverkningsindustrin är påtaglig, samtidigt som intresset för att söka industritekniska yrkesutbildningar har minskat avsevärt under de senaste 20 åren. Nu satsar Västra Götalands regionutvecklingsnämnd för att skapa ökad nyfikenhet på att jobba inom industrin.

Att hitta rätt arbetskraft är ett stort problem för industrin, detta kan leda till att företag tvingas söka sig till andra marknader och tillväxten minskar i Västra Götaland.

Därför har nu Västra Götalands regionutvecklingsnämnd beslutat att satsa 3,8 miljoner kronor på att öka insatserna för att flera ska välja att utbilda sig till yrken inom tillverkningsindustrin.

Projekt Lärlingsanställningar innehåller två delar; dels för att öka ungas intresse för yrkesprogram på gymnasiet, dels för att öka antalet lärlingsutbildningar.

Industrin är i stort behov av utbildad arbetskraft och är en av företagen i Västsveriges stora utmaningar, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Därför satsar vi på att sprida en fungerande modell i samarbete med flera kommuner i Västra Götaland.

Det övergripande målet med projektet är att underlätta kompetensförsörjningen inom den västsvenska industrin genom att sprida utbildningsformen Gymnasiala lärlingsanställningar, GLA samt etablera vuxenlärlingsanställningar, VLA i fler kommuner i Västra Götaland.

Staten har gjort en tidsbegränsad satsning och under den perioden byggde Lagmansgymnasiet upp GLA tillsammans med Västsvenska Handelskammaren. Arbetsmetoden var framgångsrik och antalet sökande har ökat. Regionutvecklingsnämnden vill utveckla lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar samt sprida metoden till fler kommuner i Västra Götaland.

Västsvenska Handelskammaren är projektägare och driver arbetet. Projektet omsluter totalt 8,1 miljoner kronor under två år.

Under 2020 ska utbildningsomgång starta i Boråsregionen och Skaraborg och under 2021 även i Göteborgsregionen och i Fyrbodal.

Läs mer på Västsvenska Handelskammarens hemsida