Kristina Jonäng (C), regionråd Västra Götaland

-Idag tog vi viktiga beslut för jobben och företagen!

En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.

I Västra Götaland finns tusentals människor som är beroende av exempelvis tillverkningsindustri och besöksnäring. Beskeden från regering och riksdag om åtgärder för att lindra de akuta svårigheterna är angelägna och avgörande för att undvika konkurser och stora varsel.

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst

Idag beslutade VGR om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Västra Götalandsregionen, som äger Almi Företagspartner Väst tillsammans med staten och Business Region Göteborg, vill bidra till att stärka upp organisation så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.

– Att stärka upp Almi Väst var den första viktiga insatsen i det nya ekonomiska läget men det kommer fler insatser från oss, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR.

– VGR för pågående samtal med representanter för arbetsmarknadens parter, stora och små företag, branschorganisationer samt övriga relevanta aktörer om vad vi tillsammans kan göra för att behålla jobben och stötta företagen i en svår tid. Sammantaget vill vi ta tillvara kraften i näringslivet i Västra Götaland för att både klara krisen på kort sikt och säkra upp den långsiktigt hållbara ekonomin, säger Kristina Jonäng.

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar

Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Idag dubblerade regionutvecklingsnämnden ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor.

– I samverkan med Västsvenska Turistrådet planerar vi också insatser för besöksnäringen, en bransch som är under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa effekterna något, säger Kristina Jonäng.

De ekonomiska effekterna av Coronakrisen slår hårt på kort sikt men det finns också en stor risk att det leder till en längre nedgång i konjunkturen. VGR, industrin och företrädare för kommunsektorn samarbetar också för att erbjuda företag utbildningar inom teknikområden där det finns behov av nya kompetenser för att klara långsiktig konkurrenskraft.

– Elektrifiering, digitalisering och AI är starka tekniktrender som stöper om industrin. I en period av ekonomisk avmattning vill vi bidra till att företagen får möjlighet till kompetensutveckling. Där finns det flera projekt som snabbehandlas just nu för att vi ska kunna ta beslut under våren, avslutar Kristina Jonäng.

Texten publicerad på Västra Götalandsregionens nyhetstjänst