Våra biltvättarvanor skadar vattnet – Biltvättarhelgen 25-26 april

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan, det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Den 25–26 april håller branschorganisationen Svenskt Vatten den nationella kampanjen Biltvättarhelgen. Detta för att få fler bilägare att välja en biltvätt istället för att själva tvätta bilen på gården, gatan eller vid sina garage.

Beroende på var du tvättar din bil hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna i Göteborgarnas fall ut till vårt kommunala reningsverk Ryaverket, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd Göteborg. Och trots att vattnet kommer till Ryaverket kan man inte där rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Biltvättar på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö.

Det är ganska enkelt, säger Emmyly. Tvätta inte bilen på gatan, tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till närmaste reningsverk. Vi kan inte ta våra vatten för givet på det sätt vi länge gjort, och för mig är det viktigt att vi gör allt vi kan för att se till att vi värnar miljön.

Läs mer om branschorganisationen Svenskt Vatten och Biltvättarhelgen här.