Satsningen i regionen ger resultat:

8 av 10 i Västra Götaland har nu en fast läkarkontakt

Redan efter 4 månader syns nu resultat av Västra Götalandsregionens fastläkarreform.En namngiven läkare vid vårdcentralen visar sig vara en efterlängtad och viktig reform många, men allra främst för de med stort vårdbehov.

Det är den fasta läkaren som man som patient träffar vid besök för sin grundsjukdom. Läkaren har också ansvar för att samordna vården mellan olika vårdenheter.

- Stimulansersättningen i form av extra pengar till vårdcentraler som kan ge minst 70% av sina listade patienter en namngiven fast läkarkontakt gav bättre resultat än vad vi vågade hoppas på, säger Cecilia Andersson (C), regionpolitiker och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det är en härlig känsla att vi verkar ha landat rätt, och nu tar vi nästa steg och säkerställer att de med allra störst vårdbehov får den nära vård de behöver.

Läs hela pressmeddelandet från Grönblå samverkan i Västra Götaland här.