BUDGET 2021 - ANSVARSTAGANDE I EN SVÅR TID

Det är i ett extremt läge som GrönBlå samverkan, Västra Götalandsregionens samverkande politiska ledning, släpper nästa års budgetförslag.

- Det är en budget som skapar trygghet och stabilitet i tider av oro, säger regionråd och gruppledare Kristina Jonäng, Centerpartiet. Det handlar om att ta ansvar och visa politisk handlingskraft både genom att hantera nuläget och budgetera för regionens framtid.

Pandemin som drabbat hela världen har inneburit både verksamhetsmässiga och ekonomiska påfrestningar för regionen och vi befinner oss i ett extraordinärt läge.

- Som ansvarig för stora resurser inom näringsliv, arbetsmarknad, kompetens och innovationer kan regionen spela en viktig roll för att lindra effekterna av covid-19 i samhället. Ett stort antal permitteringar och ett växande antal varsel väcker oro. Vi beslutade i mars om nya anslag till Almi företagspartner och om insatser för att öka kapaciteten hos företagsakuter och företagsjourer ihop med kommunerna. Tillsammans med Turistrådet Västsverige styr vi om resurser till utbildningar för turistföretagare som tappat kunder och intäkter där turistföretagarna deltar med bibehållen eller delvis bibehållen inkomst. Inför 2021 års verksamhet är det viktigt att sjösätta en strategi som hanterar omställning inom en rad områden. Vi vet att näringslivet behöver digitaliseras och elektrifieras. Det behövs ökad användning av AI och mer kraftfulla insatser för cirkulära affärsmodeller. Vi rustar för denna omställning och har en strategi på remiss i näringslivet och kommunerna som ska träda i kraft under 2021, säger Kristina Jonäng.

Läs mer om GrönBlå samverkans budgetförslag här.