Nu måste Europa satsa på det viktigaste

Den 9 maj är det Europadagen och 75 år sedan Tyskland kapitulerade efter det blodigaste krig världen någonsin har skådat. På årsdagen firar vi freden och sammanhållningen i Europa. En sammanhållning som har utmanats under coronaepidemin, samtidigt som Europas befolkning, liksom resten av världen har drabbats hårt.

Det är svåra tider just nu. Människor här i Sverige och runtom i världen genomgår en kris vi ännu inte har sett slutet på. De flesta av oss är oroliga, för vår egen eller familjens hälsa. För om sjukvården ska mäkta med denna enorma uppgift. Många riskerar att bli av med, eller har blivit av med, sina jobb och är oroliga för om det går att betala räkningarna. Vi oroar nog oss alla för de långtgående ekonomiska konsekvenserna och hur företagen ska klara sig.

I dessa tider är det viktigt att Europa fokuserar på det viktiga. Det handlar om att skapa möjligheter för företag att överleva och att skapa jobbtillfällen, ökade ambitioner för miljö- och klimat, en fungerande migrationspolitik och en politik som förenklar för oss människor i vardagen.

Vi får aldrig glömma bort att Europa är fantastiskt. Vi upplever varje dag fördelarna med EU-samarbetet, utan att ens märka det. När fabriksarbetaren påbörjar dagens arbetspass är det för att skapa fina svenska produkter som tack vare EU-samarbetet enklare kan säljas till människor i Tyskland, Spanien och Frankrike. För alla människor som reser, jobbar eller studerar i Europa märks det tydligt hur öppet Europa är. Väl på resande fot underlättar de av EU borttagna roamingavgifterna vilket gör att vi kan skicka semesterbilderna på barnen till nyfikna morföräldrar i annat land. Vid sidan av ett EU som underlättar för människor i dess vardag finns en tydlig förväntan på att EU ska ta tag i de stora framtidsutmaningarna, inte minst kring klimatet som vi möter bäst genom internationellt samarbete.

Många människor känner en oro för om deras barn kommer kunna lära sig simma i rent vatten, frustration över att läsa ytterligare rapporter om hur isarna smälter, havsnivåerna stiger och regnskogen skövlas och vilka effekter klimatförändringarna kommer få i vardagen. Vi vill se ett Europa som samlar sig kring klimatfrågan, som jobbar för högre ambitioner och som visar omvärlden att vi tar denna globala utmaning på allvar.

Precis så är det även med migrationspolitiken och arbetet med Europas yttre gräns. Här behöver Europa visa att man genom samarbete hittar lösningar som både är humana och ansvarsfulla. EU måste utveckla en migrationspolitik som fortsätter värna asylrätten och ger människor en rättssäker asylprövning, oavsett vilket land de först kommer till. Och det är viktigt att en gemensam migrationspolitik kommer på plats snabbt.

När coronakrisen har lagt sig måste det vara på de här frågorna som Europas fokus ska ligga. Allt annat, där medlemsländerna agerar bäst själva, eller vid frågor som inte ger några mereffekter, måste EU våga hålla tillbaka. Det sänker förtroendet för Europasamarbetet och riskerar att sänka de viktiga satsningarna vi behöver göra inom de nödvändiga områdena.

Centerpartiet vill att EU ska bli bättre och mer effektivt. Nu under coronatider är det viktigare än någonsin.