- Kulturen ska blomstra, även i tuffa tider!

Nu tillkännages över 100 stipendiater som tilldelas något av Västra Götalandsregionens stipendier inom kultur. Utöver de ordinarie utdelningarna tillkommer extra, med anledning av den svåra situation som många utövare befinner sig i på grund av covid-19.

Det innebär att fler än dubbelt så många får Kulturnämndens kulturstipendier, och ytterligare 35 stipendiater får det nya Residency at Home-stipendiet från Styrelsen för kulturutveckling. På måndag utlyser VGR dessutom 100 nya utbildningsstipendier för kulturutövare att söka.

Kulturarbetare och konstnärer har drabbats hårt ekonomiskt av covid-19. Därför har Västra Götalandsregionen valt att anpassa stipendier och omfördela budget till fler och nya stipendier för att förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare i Västra Götaland.

I mitten av april presenterades ett regionalt stödpaket till kulturen, där medel har frigjorts och prioriterats om i budgeten.

– Nu när rekommendationerna stoppar längre resor har vi öppnat möjligheten för hemmaresidens, säger Sofia Wik, ordförande i Styrelsen för kulturutveckling. Dessa stipendier ger professionella fria utövare i Västra Götaland, från alla konst- och kulturområden, möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att utveckla sitt konstnärliga uttryck.

- Jag är glad över att vi kan stötta kreativa kulturarbetare i hela vår region eftersom de är en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Vårt fokus är att Västra Götalands kulturliv ska blomstra även när Corona-situationen är över, säger Sofia.

Läs hela pressreleasen här