Walk and talk - Mikael Larsson har örat mot marken i en utmanande tid

Plenifritt i riksdagen, betyder möten hemmavid. Vanligtvis innebär det att riksdagsledamöterna gör besök och samtalar med företag och kommunföreträdare runt om i Sverige.

Men med pandemi närvarande ställdes företagsbesöken in. Då passade vår riksdagsledamot från Sjuhärad, Mikael Larsson (C), på att genomföra walk and talk med kommunala företrädare i sin valkrets.

Mikaels mål med promenaderna var att ha ett möte med en Centerföreträdare samtliga åtta Sjuhäradkskommuner. Något som Mikael lyckades med.

- Att ha en nära kontakt och god dialog med företrädare för kommunerna är så viktigt för mig. Det skapar god förståelse för utmaningarna i kommunerna och medför att jag får med mig ett lokalt perspektiv i riksdagsarbetet, säger Mikael Larsson.

-Promendaderna har fyllts med gott snack men man har framförallt velat diskutera aktuellt om Corona och det lokala näringslivet. Men också den kommunala ekonomin för 2021 och 2022.

Mikael tar gärna emot inspel och synpunkter på rikspolitiken. Du når honom enklast via epost, mikael.larsson@riksdagen.se.