Utbyggnad av Skaraborg logistic center

Skaraborg Logistic Center byggs ut i Falköping och kommer kunna hantera fler och längre tåg än idag. Satsningen uppgår till 77 miljoner kronor där Falköpings kommun, Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen hjälps åt med finansieringen.

- Vi fattade beslut om 10 miljoner kronor i onsdags. Det finns en stor samstämmighet i regionen om att medverka i denna typ av anläggningar som bidrar till överflyttning av gods från väg till järnväg. Vi har tagit fram en godstransportstrategi som syftar till att bland annat få fram denna typ av logistiklösningar, klargör regionrådet Kristina Jonäng (C).

- Det är avgörande att Naturvårdsverkets satsning, det sk Klimatklivet avsätter medel till satsningen, kommenterar Ulf Eriksson (C), som är ordförande i Fastighetsaktiebolaget Mösseberg som äger lokalerna vid Skaraborg Logistic Center.

- Det är viktigt för Falköpings kommun att vi fortsätter vara en viktig aktör för bättre och mer klimatsmarta logistiklösningar, säger Karola Svensson (C), som är gruppledare för Centerpartiet.

Den nya överlämningsbangården som möjliggör 750 meter långa tåg kommer vara i drift år 2022. Anläggningen kommer att leda till överflyttning av gods till järnväg i en sådan omfattning att det motsvarar 4000 ton lägre koldioxidutsläpp i länet.