Anders Ådahl är ny distriktsordförande i VG Västra

Anders Ådahl, Mölndal, valdes i helgen till ny ordförande för Centerpartiet i VG Västra. Han är en grön chalmerist med basen inom energi och miljö och har också politiska uppdrag på både kommun- och regionnivå. Anders har tidigare varit vice ordförande i distriktet och tar nu över efter avgående Elena Fridfelt, Ale.

- Vi befinner oss i en kritisk brytpunkt med anledning av den pågående pandemi. Jag är hedrad över att få representera Centerpartiet och leda arbetet framåt, säger Anders. Tillsammans med resten av distriktsstyrelsen ska vi arbeta för mer och effektiv centerpolitik.

Anders redan pågående politiska uppdrag för Centerpartiet är som ordförande i miljönämnden i Mölndals kommun och är ordinarie ledamot i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

- VG Västra är ett väldigt spännande distrikt att få vara med och utveckla Centerpolitik i. Distriktet täcker in både stad, hav, sjö och land och har många spännande tillväxtkommuner, säger Anders. I den tid vi nu lever i behöver fokus på vårt arbete leda till trygg välfärd och på jobb och företagande; en grön omstart och en politik som leder framåt.

Anders kommer med en bakgrund som teknisk doktor inom energi och miljö och har sin expertis inom energisystem, energipolitik och styrmedel. Till vardags arbetar han på Chalmers som vice styrkeområdesledare och han är ansvarig för externa relationer inom energiområdet. Fokus är att effektivt omsätta akademisk kunskap i industrin och det övriga samhället. Han sitter också i styrelsen för Johanneberg Science Park.