Smart samverkan gör det enklare:

surfa snabbare på Käringön!

Nu har Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland fattat beslut om att stödja utbyggnaden av en fiberstamledning till Käringön med 1,3 miljoner kronor. Orust kommun har ansökt om stödet och kommer i sin tur att bidra med motsvarande summa.

Nu kan boende på Käringön snart få tillgång till snabbare bredband genom gott samarbete mellan boende på Käringön, Orust kommun och Västra Götalandsregionen, säger Kristina Jonäng, ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Regionens bredbandsstöd gör att vi fortsätta utbyggnaden i hela Västra Götaland.

Bidraget är till för att ansluta det lokala fibernätet till det nationella stomnätet. Bredbandstödet avser utbyggnad av fiberanslutningspunkter i enligt med villkoren i ”Bredband Västra Götaland” och bidrar med hälften för att underlätta en anslutning till stomnät i hela Västra Götaland.