Fler lånar e-böcker - nu får folkbiblioteken en miljon kronor i stöd

För att öka allmänhetens tillgång till litteratur ger nu Förvaltningen för kulturutveckling ett ekonomiskt engångsstöd om en miljon kronor till folkbiblioteken i Västra Götaland. Stödet fördelas ut till samtliga kommuner i regionen och ska stötta upp för de kostnader som biblioteken har i samband med den växande utlåningen av e-böcker under pandemin.

Under pandemin har folkbiblioteken kunnat erbjuda digitala tjänster åt människor i isolering, samtidigt har den ökade efterfrågan och utlåning av e-böcker inneburit mer kostnader. Förvaltningen för kulturutveckling har därför beslutat att betala ut sammanlagt en miljon kronor till folkbiblioteken i kommunerna i Västra Götaland.

Det är positivt att fler lånar e-böcker och målet med det här stödet är att minska den ekonomiska bördan för folkbiblioteken som den ökade efterfrågan skapar. Indirekt blir det även ett stöd till författare och förlag eftersom ersättningen i förlängningen kommer dem till godo, säger Sofia Wik, ordförande i styrelsen för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen.

Sofia berättar att i den rundringning bland biblioteken som förvaltningen gjorde i våras och under de kulturpolitiska dialogerna som genomfördes med kommunerna under hösten var de ökade e-bokslånen och de kostnader det medför ett återkommande tema. Stödet om 1 000 000 kronor fördelas 150 000 kronor jämnt på de 49 kommunerna i regionen och 850 000 fördelas per invånarantal (cirka 50 öre/invånare).