Nu invigs Marieholmstunneln och nya E20 mellan Alingsås och vårgårda

Västsvenska paketet firar 10 år och lagom till jubileet invigs nu Marieholmstunneln, samtidigt öppnas nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda. Två stora och viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige.

Bengt Hilmersson (C), kommunalråd i Vårgårda, är glad över de stora satsningarna som hittills gjorts. Nya möjligheter öppnas för att leva och verka runt om i regionen.

Vägar är något som binder samman människor. Det blir lättare att ta sig mellan olika platser, att gå i skolan där man önskar eller arbeta med det man har intresse och kompetens inom.

Med den nya motorvägen mellan Vårgårda och Alingsås går det snabbare och betydligt säkrare att ta sig fram. Den gamla vägen hade flera plankorsningar och saknade mittremsa och vägräcke. Räddningstjänsten fick tidigare rycka ut var åttonde dag till olyckor på E20. Nu har vi 1,5 mil väg med två filer i varje riktning.

Marieholmstunneln under Göta älv knyter samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen (Röde orm), och kommer att avlasta Tingstadstunneln som är en av Västsveriges mest trafikerade platser. Tunneln kommer att ha stor betydelse för arbetspendlare, men också för Göteborgs hamn som förser stora delar av Skandinavien med transporter.

Bengt avslutar med att berätta att det är viktigt att investera och bygga för framtiden.

Västsverige är en snabbt växande region och det vi nu gör lägger grunden för kommande generationer.

Trafiköppning av motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda sker den 10 december. Läs mer om projektet hos Trafikverket >

Trafiköppning av Marieholmstunneln sker den 16 december. Läs mer om Västsvenska paketet här>