Den nya kulturstrategin visar ritkningen framåt!

Från och med 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland.

- Kulturstrategin beskriver megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden, säger Sofia Wik som varit ledamot i Västra Götalands kulturnämnd under 2019 och från och med årsskiftet är ordförande i regoniens nya styrelse för kulturutveckling. Kulturplanen i sin tur visar regionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Under 2019 beslutades om den nya kulturstrategin för 2020-2023. I denna finns helheten i hur alla delar i den kulturella infrastrukturen hänger ihop, med allt från kulturskola, folkhögskola, yrkesutbildningar och högskola till ideella kulturutövare, fria profesionella kulturarbeteare, stora och små institutioner, museer och bibliotek. Men också hur det hänger ihop med arrangörer, föreningsliv, produktionsplatser, olika scener, utställningsytor och kanske framförallt besökare och deltagare. Alla delar i infrastrukturen har sin roll och behövs för att de andra delarna ska fungera.

- Vi behöver en bredd för att få en spets och en spets för att få en bredd inom alla kulturyttringar, säger Sofia Wik, ordförande i styrelsen för kulturutveckling.

Kulturstrategin styr, tillsammans med Regionfullmäktiges årliga budget, Västra Götalandsregionens satsningar inom kulturområdet 2020-2023. Kulturstrategin fungerar som vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen i Västra Götaland. Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv i Västra Götaland.

Läs kulturstrategin här