Stor ökning av sökande till regionens naturbruksskolor

Centerpartiet gick till val 2018 på att stärka framtidens jord- och skogsbruk genom att fortsätta jobbet med att satsa på naturbruksgymnasier, både regionalt styrda och de friskolor som finns.

När nu årets preliminära ansökningssiffror presenteras syns en stor ökning av antal sökande. - Jag ser med glädje att vi har ökat antal sökande till alla våra skolor i regionen, säger Ulf Eriksson (C) ordförande naturbruksstyrelsen .

Årets preliminära ansökningssiffror till Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga visar en stor ökning av antal sökande. Jämfört med förra årets siffror har antalet sökande ökat med cirka 25 %, både när det gäller förstahandssökande och det totala antalet ansökningar.

Den största ökningen syns på Naturbruksskolan Svenljunga, där antalet förstahandssökande har fördubblats jämfört med tidigare år. På Naturbruksskolan Svenljunga finns Naturbruksprogrammets inriktningar mot skog och naturturism. Även Naturbruksskolan Uddetorp, som erbjuder naturbruksprogrammet med inriktning mot lantbruk, har fått en ökning med 15 fler förstahandssökande jämfört med motsvarande siffra för 2020.

De satsningar som gjorts på fler lärare, bra utrustning och information om utbildningen ger nu resultat. Arbeten inom gröna näringar har framtiden för sig och efterfrågan på utbildade ungdomar är stort. - Ulf Eriksson ordförande naturbruksstyrelsen.

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med framtidens naturbruk här.

Nu rapporterar även SVT om de goda nyheterna. Se inslaget här.

Från Centerpartiets regionala valprogram 2018:

Vi vill stärka framtidens jord-och skogsbruk genom att fortsätta satsa på naturbruksgymnasier, både de som drivs av Västra Götalandsregionen och de friskolor som har bildats. De är viktiga för att säkerställa kompetensförsörjningen pålandsbygden. Ungdomar och vuxna som vill utbilda sig och jobba i de gröna näringarna ska ges den möjligheten. Naturbruksgymnasierna har också en viktig roll för att säkerställa ett miljömässigt hållbart jord-och skogsbruk.

Om naturbruksförvaltningen:

Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen och förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fyra platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

Naturbruksförvaltningens uppdrag

Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av Naturbruksstyrelsen. Dess uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.