Nya förslag för att ta hand om den psykiska ohälsan

Förra året fick hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland, Ann Söderlund, i uppdrag att göra en översyn och rapportera hur primärvårdens omhändertagande av vuxna patienter med psykisk ohälsa fungerade, samt föreslå förbättringsområden. Nu har psykiatriberedningen tagit beslut om hur de går vidare med rapporten.

Psykiatriberedningen delar rapportens slutsatser och förbättringsförslag för att ge skyndsamt och ändamålsenligt stöd till personer med lättare psykisk ohälsa i syfte att förebygga svårare ohälsa. Därför ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att kontinuerligt återrapportera kring hur arbetet med förbättringsförslagen fortskrider samt presentera en tidsplan i början av juni.

Det är regionens ansvar att se till att ingen som mår dåligt trillar mellan stolarna, och det känns riktigt bra att vi nu har ett tillvägagångssätt som syftar till att ta hand om den lite lättare psykiska ohälsan i regionen, säger Gunilla Druve Jansson, ordförande i Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen. Vårdcentralerna, 1177.se och våra rehab- och ungdomsmottagningar är ingångarna till vården då psykisk ohälsa uppstår. Nästa steg blir att se över vårdprocesserna för att bli ännu bättre i arbetet med den psykiska ohälsan i sin helhet, fortsätter hon. Nu gäller det att vi berättar om vårdcentralens möjligheter, att ungdomsmottagningar finns, samt att hjälp till självhjälp finns på 1177.se. Att få behandling digitalt är bara i sin linda, och kommer kunna erbjudas allt mer i framtiden, 

För att läsa mer om arbetet, klicka här för länk till pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen.