"svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla"

Den 19 september i år är det val i Svenska kyrkan - Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. För Centerpartiet är det viktigt att Svenska Kyrkan är öppen och finns för alla. Kyrkorna är ett kulturarv som ska värnas och där kulturliv ska utvecklas. Samtidigt är kyrkorna och kyrkogårdarna viktiga platser för stillhet och eftertanke, berättar Agne Arnesson, som är ansvarig för kyrkovalet i Skara stift.

Agne Arnesson berättar att Centerpartiet har ett starkt engagemang både i samhället och i kyrkan bland sina medlemmar och sympatisörer.

Vi i Centerpartiet vill ha en demokratisk folkkyrka, öppen och tillgänglig med lokala församlingar i hela landet. Alla människors lika värde och rättigheter är grunden i vår politik. Det innebär till exempel att vi genom åren drivit kvinnors rätt att vigas till prästämbetet, som i dag lett till att vi har en jämn könsfördelning bland våra präster. Vi vill även att alla par som önskar, ska kunna gifta sig i Svenska kyrkan och att kyrkan är delaktig i arbetet med att välkomna nysvenskar. Svenska Kyrkan ska tillsammans med samhället bidra till social omsorg av människor i såväl glädje som kris och sorg.

Kyrkobyggnaderna och våra kyrkogårdar är också ett kulturarv som är viktiga att bevara och utveckla, samtidigt ska vi fortsätta berika kulturlivet med musik, kyrkokonst och litteratur.

”Alla över 16 år får rösta”

I kyrkovalet har alla medlemmar i Svenska Kyrkan som är 16 år och äldre möjlighet att rösta om hur Svenska kyrkan ska styras. Det handlar om att utse människor som kan och vill ställa upp med sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska Kyrkans förfogande, berättar Agne.

Om Centerpartiets ingång och medverkan i årets kyrkoval:

En röst på Centerpartiet i Kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för Svenska kyrkans framtid. Partiet står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring och en tro på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var man bor och varifrån man kommer. Kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap, där det ideella engagemanget kan utvecklas.

Alla som har rösträtt kommer i september att få ett röstkort till sin folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift man tillhör. Där står också vallokalens adress och öppettider samt information om förtidningsröstning. Hos Svenska Kyrkan finns det mer information om kyrkovalet. Läs mer om valet hos Svenska Kyrkan.