Lantbrukare och kommuner riskerar få betala miljardbelopp

Just nu samråder Vattenmyndigheterna om åtgärdsprogram för Sveriges vatten under kommande sex år. Om åtgärdsprogrammet fastställs i sin helhet riskerar lantbrukare och kommuner få betala miljardbelopp.

Vatten är den viktigaste resursen vi har och arbetet med att skydda och förbättra den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag är oerhört angelägen. Det får dock inte innebära alltför dyra åtgärder med tveksam miljönytta eller att orimliga kostnader läggs på lantbrukare och kommuner så att andra mål som exempelvis livsmedelsstrategin eller mål för landsbygdspolitiken inte kan uppnås. Det säger Kristina Yngwe som är landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet tillsammans med företrädande för Centerpartiet i Dalsland. 

Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram inom ramen för EU:s vattendirektiv handlar om att minska övergödning, uppgradera avloppsanläggningar och åtgärda vandringshinder för fiskar med mera.

Om det föreslagna åtgärdsprogrammet fastställs i sin nuvarande form uppskattas 1,5 miljard kronor drabba enskilda företagare, fastighetsägare och kommuner bara i Dalslandsområdet.

Dalslandskommunerna uppmanar regeringen att tydliggöra hur Vattendirektivet ska tillämpas samt att regeringen säkerställer att Vattenmyndigheten följer riksdagens beslut om möjligheter till undantag och att lägre ställda krav ska utnyttjas fullt ut.

Läs debattartikel i Bohusläningen

Läs mer om Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

Foto:
Kristina Yngwe, (C) landsbygdspolitisk talesperson, fotograf Johan Jepsson
Tobias Bernhardsson, (C) ordförande kommunstyrelsen Färgelanda.