Allt fler får upp ögonen för Dalsland som destination

Riksdags- och lokalpolitiker mötte företagare från besöksnäringen i Dalsland och samtalade om den ökade naturturismen och dess möjligheter för näringslivet.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot företag inom besöksnäringen, men Linus Bergström som driver Ragneruds Camping och Eva Petrén Allier och Mikael Olsson från Kroppefjäll Bed & Breakfast ser en positiv trend växa fram där allt fler människor ser värdet av att komma ut i naturen och besöka Dalsland. Något som även Västra Götalandsregionen tagit fasta på.

För att stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan fick Västkuststiftelsen i höstas i uppdrag av Västra Götalandsregionen att utveckla vandringslederna i regionen. En satsning om drygt 10 miljoner kronor där Kroppefjällsleden är en av lederna som nu står klar. Den ca 53 kilometer långa leden sträcker sig genom tre kommuner, flera naturreservat och erbjuder vandring för såväl nybörjaren som den mer erfarne.

Satsningen landade precis rätt i tid och dockade an med det arbete som pågått sedan ett tag tillbaka för att lyfta Kroppefjäll som destination och friluftsområde. Ett arbete där bland andra Ragneruds Camping, Kroppefjäll Bed & Breakfast och det gemensamma destinationsbolaget Visit Dalsland deltar. Linus Bergström på Ragerdus Camping menar att alla vinner på ett bra samarbete.

När naturturismen ökar bidrar det till fler gästnätter och till fler besök i butikerna och matställena runt om kring. På så vis skapas möjligheter för fler arbetstillfällen och en längre säsong.

”Nyckeln är samverkan och en gemensam vision”

Frida Klang från Visit Dalsland berättar att Kroppefjäll är ett projekt som fungerar väldigt bra och som knyter samman både människor och verksamheter.

Tack vare resurser från Västra Götalandsregionen samt engagemang från lokala företagare, markägare, kommunerna och ideella krafter som vill utveckla besöksnäringen framåt ser vi nu på kort tid resultatet av lyckad samverkan som kommer att attrahera besökare till Dalsland och stärka näringslivet.

Närvarande politikerna från Centerpartiet instämmer med den bild Visit Dalsland beskriver.

Nyckeln är samverkan mellan flera aktörer och där man har en gemensam vision framåt. Vi har tillsammans goda chanser att sätta Kroppefjäll och Dalsland på kartan för en större målgrupp. Utmaningen ligger i att förvalta intresset för naturen samtidigt som vi på ett ansvarsfullt sätt skyddar den, säger Tobias Bernhardsson, Färgelanda kommun

Vi skulle kunna arbeta på liknande sätt som detta projekt inom fler områden i Dalsland, tillägger Martin Carling, Dals Eds kommun.

Dalsland har mycket att erbjuda inom naturturism, men här finns också gott om kulturskatter, hantverk och också ett näringsliv som gynnas av att fler besöker oss, avslutar Eva Petrén Allier.

Det är upp till oss som bor och verkar här att våga satsa och se till att fortsätta utveckla bygden.

Artikeln finns att läsa i Dalslänningen