Kyrkans skog ska förvaltas både hållbart och effektivt

Centerpartiet står för närodlad politik, så också i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har ett stort skogsinnehav som ska förvaltas både hållbart och effektivt. Vi har alla ett uppdrag som medskapare i den värld vi lever i och så gäller även för det skogsinnehav som Svenska Kyrkan har. Det betyder också att ta ansvar för det skogen kan bidra med för att nå klimatmålen och att aktivt bidra till utveckling av skogsbrukets produkter och tjänster.

Skogen är och har varit en ryggrad i kyrkans ekonomi sedan man började bygga kyrkor och anställa präster. Idag sköter stiften de s k prästlönetillgångarna, vilket är fastigheterna (skogen och jorden) och fonder. Guds gåva till oss att leva av ska brukas men inte förbrukas. Skogen har brukats och vårdats av oss människor i alla tider och idag är vi inne i en mycket spännande tid där skogen är grunden till produktutveckling, inte minst för att vi ska nå hållbarhet och klara klimatmålen i hela samhället. Den växande skogen är en betydande kolsänka, den mogna skogen skördas och då planteras ny skog som återtar uppdraget.

Svenska kyrkan miljöcertifierar sin skog, många skogar är dubbelt certifierade, vilket innebär att ta ansvar för att den biologiska mångfalden skyddas och att skogen odlas på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Kulturarvet finns också i skogsmiljön, med den fantastiska allemansrätten vi har och som vi skall slå vakt om och skydda för kommande generationer.

Skydda innebär klokt förvaltande. Det är ansvarfullt och kunnigt förvaltande som vi vill arbeta med i kyrkans skog och det är skogen som ger oss resurser att bedriva Svenska kyrkans viktiga arbete.

Den 6 september börjar förtidsröstningen där du som är medlem i Svenska kyrkan och är 16 år kan rösta. Rösta för en öppen folkkyrka som är tillgänglig för alla.

Centerpartister i Fyrbodal som kandiderar i kyrkovalet till kyrkomötet och stiftsfullmäktigen
i Göteborgs, Skara och Karlstad stift

genom Anne Sörqvist
Ordförande Centerpartiet Fyrbodal