AnnaSara Perslow ny ordförande i styrelsen för kulturutveckling

Centerpartiets AnnaSara Perslow är nyvald ordförande i styrelsen för kulturutveckling i Västra Götaland.

AnnaSara är född och uppvuxen i Bengtsfors kommun i Dalsland, där den kommunala musikskolan och Gertrud Wallin, bidrog till att öppna de första dörrarna till kulturen. Gymnasietiden tillbringades i Trollhättan och på teatergymnasiet, för att sedan följas av studier i retorik, konst- och filmhistoria.

Kulturen måste vara fri från politiska pekpinnar och fylla sitt syfte som kritisk granskare av samhället, säger AnnaSara. Kultur ska inte bara vara vacker och njutbar, den ska också beröra och väcka känslor. Den ska medverka till hållbarhet, jämlikhet och inkludering i samhället.

Förvaltningen för kulturutveckling har som uppdrag att bidra till ett rikt kulturliv i regionen.

Kultur får människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt, det är något som pandemin kanske fått oss att inse än mer, säger AnnaSara. Jag ser fram emot att arbeta för att använda kulturen som brobyggare över många av de gränser vi ser i samhället idag.

Utöver sitt ordförandeskap i kulturutveckling är AnnaSara ledamot i Göteborgsoperans styrelse och i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan samt ordförande i park- och naturnämnden i Göteborgs Stad.

AnnaSara tar över uppdraget som ordförande den 1 oktober efter Sofia Wik, som väljer att lägga klubban åt sidan till fördel för sitt musicerande arbete.