Hög tid att beroendevården sätts i centrum

Människor som lider av beroendeproblematik är en av våra mest utsatta grupper i samhället. Tidiga insatser i en tillitsskapande miljö räddar de facto liv och förbättrar livskvaliteten för många patienter.
Därför tar M- C-KD-L och Mp, den GrönBlå Samverkan i Västra Götaland, initiativ till att göra en genomlysning av beroendevården i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en nulägesbild av beroendevården, hur den är organiserad, var mottagningar är lokaliserade och vilken vård dessa erbjuder.

GrönBlå Samverkan snabbar nu på processen för att utveckla beroendevården i Västra Götaland genom att få fram en nulägesbild och därifrån kunna fatta beslut om vad som behövs mer för att färre ska dö till följd av missbruk av narkotika, alkohol med mera. Det är viktigt att det här blir gjort, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i psykiatriberedningen.

Den patientgrupp som finns inom beroendevården är mångfacetterad och kan för sjukvården vara svår att nå ut till. Det finns många personer med beroende som behöver professionellt stöd för att kunna sluta sitt begär. Därför behöver Västra Götalandsregionen se över beroendevården och det utbud vi har för att säkerställa att den är jämlik över hela länet.

Inte sällan har personer med beroendeproblematik en samsjuklighet, vilket innebär att en samverkan med övrig sjukvård är avgörande. På samma gång ska ingen behöva ”trilla mellan stolarna” för att man inte hittar rätt stöd och behandling. Därför behövs också en samordning med kommunernas socialtjänst som också har ansvar för drogberoende personer.

Pressmeddelandet i sin helhet finns att läsa hos GrönBlå Samverkan

Presskontakt:
Max Törnqvist
Politisk sekreterare (C)
Tel. 070-085 26 99