Under hösten har uppmärksamhet riktats mot den ansträngda förlossningsvården och inte minst barnmorskornas arbetsmiljö. Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, berättar att förlossningsvården på de fyra förlossningsmottagningarna och neonatalavdelningarna i Västra Götaland håller mycket hög klass, men att det på vissa mottagningar har varit svårt att fylla alla barnmorsketjänster.

Kompetensen är hög och våra medarbetare gör allt de kan för att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för de kvinnor som ska föda, men den gångna sommaren och hösten har varit tuff på vissa mottagningar i regionen, särskilt i Göteborg, där det har rapporterats om svårigheter att rekrytera barnmorskor och att bemanna alla arbetspass. På Skaraborgs sjukhus i Skövde och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås upplever man inte samma problem, där är samtliga tjänster inom förlossningen fyllda.

Förlossningsvården är en akutverksamhet som ska bemannas alla tider på dygnet.

För att kunna rekrytera nya medarbetare och behålla personal vill vi se ett större utbyte mellan mödrahälsovården och förlossningen. Schemaläggningen blir på det sättet mer hälsosam, samtidigt som personalen ges möjlighet att arbeta i hela kedjan från första besöket hos mödrahälsovården till förlossning.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Sveriges största förlossningsvård och mer än hälften av regionens förlossningar sker i Göteborg.

En viktig insats för att ändra situationen är nu beslutet från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om en förstärkt samordning av regionens förlossningsvård så att vi säkerställer förlossningskapaciteten runt om i regionen.

Läs här pressmeddelandet från M, C, KD, L och Mp – den GrönBlå samverkan - i Västra Götaland