Världens första storskaliga elmotorfabrik ska byggas i Åmål

Fordonsleverantören Dana satsar närmare en halv miljard på ny elmotorfabrik i Åmåls kommun. Fabriken ska stå klar nästa år och kommer att skapa 80 nya jobb i kommunen. Etableringen är strategiskt viktig för hela Västsverige, såväl för klimatet som för jobben, berättar Kristina Jonäng (C) som är regionråd i Västra Götalandsregionen.

När en industriell satsning som denna görs på en mindre ort som Åmål, får den avgörande betydelse lokalt för sysselsättning och attraktivitet. Här finns även en stor potential till kunskapsutveckling på orten i nära samverkan med utbildningsanordnare och yrkesgymnasium, säger Kristina Jonäng.

Fokus för Dana är att bygga tekniska lösningar som stöttar utvecklingen av eldrivna fordon. Den nya anläggningen kommer att ligga bredvid Dana’s befintliga fabrik i Åmål som idag tillverkar kardanaxlar till den globala fordonsindustrin och sysselsätter cirka 170 personer.

Det är stort att vi kan möta den ökade efterfrågan på elektrifieringsprodukter och göra denna satsning på produktion av elmotorer i Åmål. Det är positivt för kommunen, men också för Västra Götaland och Sverige, berättar Patrik Palm som är vd på Dana i Sverige.

Åmåls kommun har redan påbörjat arbetet med att investera i nya inriktningar och lärlingsplatser på sina utbildningar, både på gymnasienivå och inom vuxenutbildning för att möta framtidens nya kompetensbehov inom elektrifiering av industrin.

Martin Carling (C) som är förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund är mycket glad åt satsningen.

Vårt gemensamma företagsetableringskontor Position Väst har arbetat hårt med ärendet, tillsammans med bolaget, kommunen, nationella och regionala partners, så detta goda resultat är mycket glädjande och kommer att stärka vårt arbete för hållbar utveckling. Vi ser att alltfler bolag väljer att expandera och etablera sig i vår region.

Det var vid en ceremoni i Åmål under tisdagen som Danas ledning, kommunledningen, regionala företrädare från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg samt Business Swedens VD Jan Larsson tog första spadtaget till den nya fabriken som ska stå klar under 2022.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här på Västra Götalandsregionens hemsida

På bilden fr. v; Kristina Jonäng och Martin Carling