Satsning för en mer hållbar textilbransch

Västra Götalandsregionen satsar 4,7 miljoner kronor för att främja nya västsvenska affärsmöjligheter och innovationer inom textil och mode. Aida Karimli (C) vice ordförande i miljönämnden, berättar att Västra Götaland har kompetensen och förutsättningarna för att bli Europas drivande kraft för såväl hållbar konsumtion som cirkulär textil och mode, och det kommer bidra positivt för sysselsättning.

De 4,7 miljoner kronorna riktas till projektet ”Kick-start Europas innovativa spets”, som drivs och finansieras av flera branschföretag och offentliga aktörer. Projektet syftar till att bidra till att textilbranschen i länet ska bli en föregångare i Europa i omställningen till en cirkulär ekonomi. Ett av målen är att attrahera och synliggöra fler företag som vill skapa en innovativ och hållbar affärsutveckling. Medverkande aktörer planerar att skapa en gemensam plattform på Science Park i Borås för att koordinera och kommunicera satsningen.

- Västra Götalandsregionen riktar flera olika insatser för att främja ökad hållbarhet inom textil-mode- och möbelindustrin. De närmsta åren står företagen inför flera utmaningar i övergången till en klimatsmart och resurseffektiv framtid där både Sverige och EU pekar ut textil som ett prioriterat materialflöde. Det är ytterst angeläget att utveckla en västsvensk konkurrenskraft när en kraftfull omställning står vid dörren, säger Aida Karimli (C).

Läs här pressmeddelandet från M, C, KD, L och Mp – den GrönBlå samverkan - i Västra Götaland

Kommentarer:
Aida Karimli (C)
Vice ordförande miljönämnden
tel. 072-292 22 99

Kontakt:
Maria Andersson
Politisk sekreterare (C)
tel. 070-521 98 88