Gårdsförsäljning av vin och öl kan snart bli verklighet

Centerpartiet har länge drivit frågan om att införa gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige, och nu slår en utredning fast att gårdsförsäljning är möjlig. Det kommer skapa goda förutsättningar för jobb och tillväxt i Västra Götaland som har en landsbygd med stark företagsamhet och städer som Göteborg som blomstrar av mikrobryggerier. Nu är det viktigt att regeringen tar utredningens förslag vidare, säger Frida Nilsson (C).

Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter i Sverige. Det finns idag över 870 företag som tillverkar alkoholhaltiga drycker runt om i landet. Sverige är dock det enda landet i EU där gårdsförsäljning av vin och öl inte är tillåtet.

Frida Nilsson (C) är ledamot i regionfullmäktige och ansvarar för frågor som främjar tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Frida berättar att den svenska livsmedelsproduktionen behöver få förutsättningar att växa och är positiv till att man nu är på väg att tillåta gårdsförsäljning.

Jag vill att vi ska ha en landsbygdsmiljö som skapar goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Gårdsförsäljning av mindre volymer av vin, öl och alkohol som har producerats på våra gårdar och bryggerier stärker Västsverige som en mat- och dryckesproducerade region.

Västra Götaland är Sveriges största livsmedelsproducerande län. Vi är duktiga på lokalproducerad mat och dryck, och vi ser ett stort intresse från våra egna invånare, men också från hela Sverige och människor från andra länder. Gårdsförsäljning i samband med en guidad tur, föreläsning, provning eller övernattning kommer att stärka besöksnäringen ytterligare.

Centerpartiet har länge drivit frågan om att införa gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige. I en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet såg man till att en utredning kom på plats. En utredning som alltså nu slår fast att gårdsförsäljning av vin och öl är möjlig och inte strider mot EU-regler eller hotar Systembolagets verksamhet. Det finns således utrymme för både Systembolaget monopol för detaljhandel och gårdsförsäljning.

Nu är det viktigt att regeringen tar utredningens förslag vidare. Skulle regeringen inte agera i frågan senast den 31 januari kommer Centerpartiet själva driva på för skarp lagstiftning i riksdagen.

Frida berättar att utredningen innehåller vissa begränsningar som riskerar att stänga ute producenter på landsbygden. Bland annat krav på småskalighet på de dryckesproducenter som vill sälja egna produkter, med en volymbegränsning som innebär att många framgångsrika dryckesproducenter inte skulle kunna bedriva gårdsförsäljning. Ett krav som Centerpartiet inte vill se i ett kommande förslag på lagstiftning.