Elbehovet i Västsverige behöver en snabb lösning

Västra Götaland är en av Europas främsta industriregioner och här finns en betydande del av Sveriges exportvärde samlat. Samtidigt genererar våra industrier stora mängder koldioxidutsläpp. För att hejda klimatförändringarna och för att vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad, måste industrierna gå ifrån sitt fossilberoende. Den gröna omställningen kräver ny eltillförsel och vi politiker behöver skapa förutsättningarna.

Idag producerar vi 5 TWh el per år i Västra Götaland och använder 20 TWh, inom 10 år spås behovet öka till 30 TWh/år. Till 2045 finns prognoser om ett elbehov på 50 TWh/år. Kan vi inte leverera tillräckligt med el till industrin kommer produktionen i stället flytta någon annanstans. Det är alltså jobb som står på spel.

Havsbaserad vindkraft kan vara en viktig del av lösningen, redan idag finns projekterade vindkraftsparker i Skagerrak vilka skulle täcka hela den förväntade ökningen av elbehovet i Västsverige.

Moderaterna fel ute

Moderaterna i Västra Götaland gick tidigt ut och sade nej till att utreda möjligheten till vindkraftverk i Skagerrak, och förespråkar i stället utbyggnad av små lokala kärnkraftverk. Dessa verk finns inte annat än på ritbordet.

Kärnkraft är inte lösningen på problemet. Tekniken är helt enkelt för dyr och tar för lång tid. Industrin själva säger att de behöver kraften så snabbt som möjligt och till lägsta pris. Eftersom mycket ska gå till exempelvis vätgasproduktion behöver inte den nya produktionen leverera dygnet runt. När nuvarande kärnkraft är dubbelt så dyr och tar, i bästa fall, dubbelt så lång tid att bygga så är ingen investerare beredd att satsa med de förutsättningarna.

Man kan också fråga sig var kärnreaktorerna ska placeras? Kärnreaktorer innebär stora säkerhetskrav utifrån bland annat strålsäkerhet. Det betyder kilometervida skyddszoner och väktare som ska patrullera. Och vad gör vi med slutförvaring av kärnavfallet?

Elektrifieringen i industrisektorn, och även i transportsektorn, sker nu. Kontentan är att vi i Västsverige behöver mer el och det snabbt. Annars kommer vi göra klimatet en otjänst samtidigt som vi riskerar flera tusentals arbetstillfällen. När Moderaterna säger nej, säger de nej till utveckling och ja till höga elpriser. Vi vet att omställningen behöver gå snabbt och vara kostnadseffektiv. Det är så vi kan ställa om både Sverige och världen!

Rickard Nordin, Göteborg, riksdagsledamot (C)
Fredrik Christensson, Lysekil, riksdagsledamot (C)
Anders Ådahl, ordförande Västra Götaland Västra (C)
Anne Sörqvist, ordförande Fyrbodal (C)